Styringsdokumenter

På disse sidene finner du informasjon om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.

Oppdragsdokument

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Protokoller fra foretaksmøter

Foretaksmøtet er foretakenes øverste organ. Foretaksmøtet setter rammer og mål for virksomheten i foretakene. Det skal føres protokoll fra foretaksmøtet, som gjengir foretaksetaksmøtets beslutninger.

Lover, forskrifter og rundskriv for sykehus

Her finner du lenker til de viktigste lovene for sykehus, hvordan du finner fram til relevante forskrifter og noen rundskriv utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet med relevans for sykehus.