Lover, forskrifter og rundskriv for sykehus

Her finner du linker til de viktigste lovene for sykehus, hvordan du finner fram til relevante forskrifter og noen rundskriv utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet med relevans for sykehus.

Lover
De viktigste lovene for sykehus er:
• Helseforetaksloven (organisering av sykehus)
• Spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter)
• Pasientrettighetsloven (omhandler pasientenes rett til blant annet helsehjelp, fritt sykehusvalg, informasjon og samtykke)

Flere lover på Lovdata.


Forskrifter
En samlet oversikt over forskrifter fra Helse- og omsorgsdepartementet ligger på Lovdata


Rundskriv
Fra tid til annen utarbeider departementet og Helsedirektoratet rundskriv av relevans for sykehus. Rundskriv skal hjelpe leseren til å bruke regelverk riktig og setter ofte standarden for forsvarlig praksis.  Her finner du:

- Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet (kronologisk oversikt)
- Rundskriv fra Helsedirektoratet (se under overskriften Spesialisthelsetjenesten).

Til toppen