Vedtekter

Både helseforetakene og de regionale helseforetakene har fastsatt vedtekter som omhandler virksomheten i foretaket. Dette er for eksempel bestemmelser om navn på foretaket, kommunen der foretaket har sitt hovedkontor, antall styremedlemmer, målsettinger og hovedoppgaver.

Nærmere bestemmelser om hva vedtektene skal regulere og hvordan vedtektene kan endres fremgår av helseforetakslovens §§ 10-12.

Vedtekter
Helseforetakslovens paragraf §10-12.

Til toppen