Årlig melding fra de regionale helseforetakene

De regionale helseforetakene skal hvert år utarbeide en melding om foretaket som skal forelegges departementet. I meldingen rapporteres det på måloppnåelse på krav stilt i oppdragsdokument og foretaksmøte, samt om planer og plangrunnlag.

Årlig melding 2017:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2016:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2015:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2014:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2013:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2012:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2011:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2010:

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

 

Årlig melding 2009:

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

 

Årlig melding 2008:

Årlig melding Helse Vest RHF

Årlig melding Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding Helse Nord RHF      Vedlegg:    Oppdragsdokument   Foretaksprotokoll

Årlig melding Helse Sør-Øst RHF

Til toppen