Årlig melding fra de regionale helseforetakene

De regionale helseforetakene skal hvert år utarbeide en melding om foretaket som skal forelegges departementet. I meldingen rapporteres det på måloppnåelse på krav stilt i oppdragsdokument og foretaksmøte, samt om planer og plangrunnlag.

Årlig melding 2021:

Årlig melding 2021 Helse Nord RHF.pdf

Årlig melding 2021 Helse Midt-Norge RHF.pdf

Årlig melding 2021 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf

Årleg melding 2021 Helse Vest RHF.pdf

- Årleg melding 2021 Helse Vest RHF Vedlegg Rapporteringsskjema.pdf

- Årleg melding 2021 Helse Vest RHF Vedlegg RBU sin Årleg melding 2021.pdf

 

Årlig melding 2020:

Årlig melding 2020 Helse Sør-Øst RHF.pdf

Årlig melding 2020 Helse Sør-Øst RHF tilleggsrapportering.pdf

Årleg melding 2020 Helse Vest RHF.pdf

Årleg melding 2020 Helse Vest RHF vedlegg 1.pdf

Årlig melding 2020 Helse Vest RHF tilleggsrapportering.pdf

Årlig melding 2020 Helse Midt-Norge RHF.pdf

Årlig melding 2020 Helse Midt-Norge RHF tilleggsrapportering.pdf

Årlig melding 2020 Helse Midt-Norge RHF tilleggsrapportering vedlegg.pdf

Årlig melding 2020 Helse Nord RHF.pdf

Årlig melding 2020 Helse nord RHF tilleggsrapportering.pdf

 

Årlig melding 2019:

Årlig melding Helse Nord RHF 2019_styrebehandlet.pdf

Årlig melding Helse Nord RHF 2019 - Styresak 45-2020 endelig vedtak.pdf

Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2019 Tilleggsrapportering.pdf

Årlig melding Helse Midt-Norge RHF 2019.pdf

Årlig melding 2019 Helse Midt-Norge RHF - tilleggsrapportering.pdf

Årlig melding Helse Vest RHF 2019.pdf

Årleg melding 2019 frå Helse Vest RHF – tilleggsrapportering.pdf

Årlig melding 2019 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf

Årlig melding 2019 fra Helse Sør-Øst RHF - tilleggsrapportering.pdf

 

Årlig melding 2018:

Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2018.pdf

- Tilleggsrapportering HMN RHF datert 4 juni 2019 (1486728).pdf

- Tilleggsrapportering årlig melding 2018 Helse Midt-Norge RHF.pdf

 

Helse Sør-Øst RHF Årlig melding 2018.pdf

- 19-00022-5 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF for 2018 - tilleggsrapportering fra Helse Sø 708170_428385_0.pdf

- Evalueringsrapport - Prosjekt Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner i Helse Sør-Øst 2018.pdf

- Årlig melding 2018 fra Helse Sør-Øst RHF - Tilleggsrapportering II.pdf

 

Helse Vest RHF Årlig melding 2018.pdf

- 01 Tilleggsrapportering Årleg melding 2018 frå Helse Vest RHF - TIL STYRET (1480967).pdf

- 02 Vedlegg tilleggsrapportering - tal for tvang psykisk helsevern - Helse Vest (1480968).pdf

- 03 Vedlegg tilleggsrapportering - status pasientsikkerhetsprogrammet (1480969).pdf

- 04 Vedlegg tilleggsrapportering Helse Fonna - Austimespekterforstyrrelser (1480718).pdf

- 05 Vedlegg tilleggsrapportering Helse Førde - Austimespekter utgreiing barneavdelinga - bar (1480970).pdf

- 06 Vedlegg tilleggsrapportering Helse Førde - Autsimespekterutgreiing Pskykisk helsevern fo (1480971).pdf

- 07 Vedlegg tilleggsrapportering Helse Førde - Avtale Vik fengsel (1480972).pdf

 

Helse Nord RHF Årlig melding 2018.pdf

- Helse Nord RHF Alternativ løsning møtekjøring mars 2019.pdf

- Helse Nord RHF Styresak 144-2018 Regional utviklingsplan.pdf

- Helse Nord RHF Styresak 82-2018 Plan 2019-2022 inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026.pdf

- Helse Nord Styresak 159-2018.pdf

- Årlig melding 2018- tilleggsrapportering II fra Helse Nord 4. juni.pdf

- Årlig melding for Helse Nord RHF - Tilleggsrapportering (1487397).pdf

- Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2018_Tilleggsrapportering til HoD_Tilsvar 20190509.PDF

 

Årlig melding 2017:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2016:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2015:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2014:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2013:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2012:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2011:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

 

Årlig melding 2010:

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

 

Årlig melding 2009:

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

 

Årlig melding 2008:

Årlig melding Helse Vest RHF

Årlig melding Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding Helse Nord RHF      Vedlegg:    Oppdragsdokument   Foretaksprotokoll

Årlig melding Helse Sør-Øst RHF