Oppdragsdokument

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene har to formål:

  • Det blir stilt styringskrav til de regionale helseforetakene
  • Midlene i Stortingets budsjettvedtak blir formelt stilt til deres disposisjon

Oppdragsdokumentene sendes normalt ut en gang i året.

Oppdragsdokument 2016

Oppdragsdokument 2015

Oppdragsdokument 2014

Oppdragsdokument 2013

Oppdragsdokument 2012

Oppdragsdokumenter 2011

Oppdragsdokumenter 2010

Oppdragsdokumenter 2009

Eldre styringsdokumenter