Protokoller fra foretaksmøter

Foretaksmøtet er foretakenes øverste organ. Foretaksmøtet setter rammer og mål for virksomheten i foretakene. Det skal føres protokoll fra foretaksmøtet, som gjengir foretaksetaksmøtets beslutninger.

I det regionale helseforetakets foretaksmøte, er det Helse- og omsorgsdepartementet som representerer staten som eier og som fatter foretaksmøtets beslutninger.  I de lokale helseforetakenes foretaksmøte, er det de som representerer det regionale helseforetaket som representerer eier, og som fatter foretaksmøtets beslutninger.

Nærmere bestemmelser om foretaksmøtet og krav til protokoller fremgår av helseforetaksloven §§ 16-19.

Protokoller fra foretaksmøtene

Foretaksmøter 2022

Foretaksmøter 2021

Foretaksmøter 2020

Foretaksmøter 2019

Foretaksmøter 2018

Foretaksmøter 2017

Foretaksmøter 2016

Foretaksmøter 2015

Foretaksmøter 2014

Foretaksmøter 2013

Foretaksmøter 2012

Foretaksmøter 2011

Foretaksmøter 2010

Foretaksmøter 2009

Foretaksmøter 2008

Foretaksmøter 2007

Foretaksmøter 2006

Foretaksmøter 2005

Foretaksmøter 2004

Foretaksmøter 2003

Foretaksmøter 2002

Foretaksmøter 2001