Protokoller fra foretaksmøter

Foretaksmøtet er foretakenes øverste organ. Foretaksmøtet setter rammer og mål for virksomheten i foretakene. Det skal føres protokoll fra foretaksmøtet, som gjengir foretaksetaksmøtets beslutninger.

I det regionale helseforetakets foretaksmøte, er det Helse- og omsorgsdepartementet som representerer staten som eier og som fatter foretaksmøtets beslutninger.  I de lokale helseforetakenes foretaksmøte, er det de som representerer det regionale helseforetaket som representerer eier, og som fatter foretaksmøtets beslutninger.

Nærmere bestemmelser om foretaksmøtet og krav til protokoller fremgår av helseforetaksloven §§ 16-19.

Protokoller fra foretaksmøtene