Legger fram strakstiltak mot overdoser i sommer

Økningen i overdoser gir grunn til bekymring, og sommeren kan være en utfordrende tid. Derfor har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i dag iverksatt flere strakstiltak.

–  Det er alt for høye overdosedødsfall. Vi må tilbake til 2001 for å finne tilsvarende tall. Regjeringen vil legge frem en forebyggings- og behandlingsreform, men det er behov for tre strakstiltak denne sommeren, sier Vestre.

Blant annet vil han sørge for at flere lavterskeltilbud kan holde åpent i sommer. Flere aktører har vært ute og meldt at de på grunn av endringer i en tilskuddsordning ikke kan drifte som normalt. De som har fått avslag vil kunne søke på en ny tilskuddsordning med frist 12. august.

–  Jeg har bedt om at Helsedirektoratet gjør fortløpende vurderinger av søknadene deres, slik at disse aktørene kan drifte som normalt i sommer. Nå bidrar vi fra staten til at enda flere lavterskeltilbud kan ta imot de som trenger det, sier Vestre.

Denne uken inviterte han inn seks av de største kommunene til et hastemøte for å diskutere planlagte tilbud i sommer.

– Kommunene er opptatt av overdosesituasjonen i sin kommune, og jeg er glad for at de har et bredt spekter av tilbud åpent gjennom sommeren, sier Vestre.

Nalokson til flere

Han har også forsikret seg om at det er god tilgang på nesespray med motgiften nalokson mot overdose og bedt Helsedirektoratet oppdatere og spre informasjon om nalokson.

Nalokson nesespray deles ut 350 steder i 108 kommuner rundt om i landet. Det gis 3 – 5 minutters opplæring når brukere eller andre henter nalokson.

I 2023 ble det registrert 370 dødsfall som følge av overdose. Både i Norge og mange andre land har det vært en økning i overdosedødsfall de siste ti årene. Hvem som dør av overdoser og hvilket stoff de dør av, er hele tiden i endring. Det er økning i overdoser knyttet til feil bruk av sterke smertestillende legemidler opioider. Man vet ikke om disse var kjøpt illegalt, forskrevet av lege som smertestillende medikamenter eller brukt i LAR.

– Derfor er det behov for bedre informasjon om og tilgjengelighet til nalokson for flere grupper. Helsedirektoratet har derfor nå endret retningslinjene slik at leger bes vurdere rekvirering av nalokson på blå resept til pasienter som bruker vanedannende legemidler og har høy overdoserisiko, sier Vestre.

Ny dynamisk handlingsplan

Han har også gitt Helsedirektoratet oppdrag om en ny helhetlig plan for arbeidet mot overdoser, monitorering av rusmiddelsituasjonen og innføring av en ny beredskapstenkning på rusmiddelområdet. Flere andre europeiske land og USA har opplevd en sterk økning i dødsfall som følge av syntetiske opioider.

–  Fremover må vi være forberedt på hurtige endringer også her i landet, og det er viktig at vi raskt kan justere tiltakene våre. Derfor har vi også behov for et helhetlig system for monitorering av rusmiddelsituasjonen, og se på hvordan vi kan innføre en beredskapstenkning på rusmiddelområdet. Dette er et helt nytt grep som jeg er glad for å introdusere i Norge, sier Vestre.