Oppstartskonferansen: Tre meldinger – felles innsats

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol arrangerte torsdag 30. november felles oppstartskonferanse om folkehelsemeldinga, opptrappingsplanen for psykisk helse og bo trygt hjemme-reformen. Opptakene fra plenumssesjonen og de tre parallelsesjonene er samlet på denne siden.

Park med grønne trær, gangvei i stein i midten

Parallellsesjon 1:

Folkehelsemeldinga

Artikkel 03.01.2024

I denne parallellsesjonen presenterte statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt hovedtrekkene i folkehelsemeldinga regjeringa la fram 31. mars 2023, mens ansatte ved byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester holdt et foredrag om sosial ulikhet i helse og livskvalitet.

En glad eldre mann og kvinne i solnedgang ved kysten

Parallellsesjon 2:

Eldrereformen «Bo trygt hjemme»

Artikkel 02.01.2024

I denne parallellsesjonen dro statssekretær Ellen Rønning-Arnesen publikum gjennom hovedtrekkene i regjeringas eldrereform «Bo trygt hjemme», kommunalsjefen i Ulstein holdt et inspirerende foredrag om 300-metersbyen Ulsteinvik og Husbanken fortalte om mål og rammer for et nasjonalt eldreboligprogram.

Animasjon av mediterende kvinne

Parallellsesjon 3:

Opptrappingsplan for psykisk helse

Artikkel 02.01.2024

Statssekretær Karl Kristian Bekeng presenterte opptrappingsplanen for psykisk helse, Helsedirektoratets Turid Moseid fortalte om en ny veileder for psykisk helse rettet mot barn og unge, mens to psykologer fra Stovner bydel i Oslo holdt et foredrag om rask psykisk hjelp for ungdom.