Unge voksne får billigere tannhelsehjelp

Unge voksne i alderen 21-24 år, personer med rusmiddellidelser og innsatte i fengsel får fra 1. juli lovfestede rettigheter i tannhelsetjenesteloven.

Fra 1. juli får 21-24-åringer lovfestet rett til tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten med 75 prosent rabatt. Etter behandlingen i RNB får også 25-26-åringene det samme rabatterte tannhelsetilbudet fra 1. juli, men det er ikke lovfestet ennå.

– Regjeringen ønsker å utvide den offentlige tannhelsetjenesten gradvis. Å sikre at unge voksne får billigere tannhelsetjenester, gjør overgangen til voksenlivet litt enklere, og samtidig legger det til rette for gode vaner for å ta vare på tann- og munnhelsen, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Personer med rusmiddellidelser som mottar bestemte helse- og omsorgstjenester og innsatte i fengsel, får gratis tannhelsehjelp på visse vilkår.

Lovendringene tydeliggjør også ansvaret til den offentlige tannhelsetjenesten.