Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 9-16 av 25653 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - utredning av pengestrømmer i verdikjeden for filmer og serier

  15.02.2018 Høring Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender med dette rapporten "Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier" på høring. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI)

  Høringsfrist: 15.05.2018 Status: På høring

 • Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet

  Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:2

  15.02.2018 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan endringen i reglene om midlertidig ansettelse, som ble innført 1. juli 2015, har påvirket sysselsetting og jobbmuligheter for innvandrere, personer

 • § 7 - Organisering av parkeringsplasser som næringsseksjoner når reguleringsformålet for eiendommen er bolig

  15.02.2018 Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet uttaler seg om flere spørsmål knyttet til seksjoneringsformål og organisering av parkeringsareal, salg eller utleie av parkeringsplasser, kravet om bytteordning el.l. for tilrettelagte parkeringsplasser og kommunenes adgang til å kreve

  Lov/forskrift: Eierseksjonsloven (2017)

 • Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

  14.02.2018 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier med bruksrett til bolig i et ikke seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en forskrift til bestemmelsen. Forskriften skal regulere

  Høringsfrist: 30.04.2018 Status: På høring

 • Legaliseringer

  14.02.2018 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet.

 • Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Sieidigenta, gbnr 5/18, Kåfjord kommune, Troms

  14.02.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder et våningshus fra 1920. I henhold til søknaden har bygningen stått tom de siste 45 årene. Det er søkt om midler til omlegging av skifertak, samt etterisolering av taket med nye beslag og takrenner. Det er videre søkt om midler til å

 • Utredning: Den norske spillbransjen

  Utredning for Kulturdepartementet utført av Oslo Economics, februar 2018.

  14.02.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Den globale spillindustrien er en milliardindustri som har opplevd sterk vekst de siste årene. Den norske spillindustrien har også vokst, men veksten har vært beskjeden sammenlignet med både det globale markedet og med våre naboland. Oslo Economics

 • Høring – energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

  13.02.2018 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring råd fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av Statens pensjonsfond utlands (SPUs) referanseindeks for aksjer

  Høringsfrist: 11.05.2018 Status: På høring