Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 9-16 av 26171 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport: Evaluering av norsk arkivstandard

  Menon-publikasjon nr. 81/2018 av Sveinung Fjose, Øyvind N. Handberg og Ole Magnus Stokke

  20.09.2018 Rapport Kulturdepartementet

  Denne evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark) er skrevet av Menon Economics, på oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning,

 • Høring – forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

  20.09.2018 Høring Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet sender på høring tre notater med forslag til forskrifter til gjennomføring av den tredje energimarkedspakken. I løpet av oktober tar departementet sikte på å sende et fjerde notat på høring om endringer i

  Høringsfrist: 20.12.2018 Status: På høring

 • § 6 - Habilitetsvurdering av samferdselsminister Jon Georg Dale

  20.09.2018 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 18.09.2018 Habilitetsvurdering av samferdselsminister Jon Georg Dale 1. Innledning Vi viser til brev 4. september 2018 fra Samferdselsdepartementet (SD), der det bes om Lovavdelingens syn på om samferdselsminister Jon Georg Dale er inhabil

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • § 6 - Vurdering av habilitet

  19.09.2018 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 28.08.2018 Vurdering av habilitet 1. Innleiing Vi viser til brev frå Nærings- og fiskeridepartementet 22. juni 2018, der det blir bede om ei vurdering av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sin habilitet i samband med eit eventuelt

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • Årsrapport for kvinner, fred og sikkerhet - 2017

  18.09.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Årsrapporten for arbeidet med å implementere Norges handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet i 2017 ble lagt frem av statssekretær Marianne Hagen, tirsdag 18. september.

 • § 6 - Tolking av forvaltingslova § 6 tredje ledd - habilitet for administrerande direktør i GIEK når styreleiar er inhabil

  18.09.2018 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Brevdato: 31.08.2018 Tolking av forvaltingslova § 6 tredje ledd – habilitet for administrerande direktør i GIEK når styreleiar er inhabil 1. Innleiing og bakgrunn Me viser til brev frå Nærings- og fiskeridepartementet 6. februar 2018, der det blir

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • Kort høringsfrist: forslag til forskriftsendring – midlertidig videreføring av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv

  17.09.2018 Høring Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det foreslås at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på

  Høringsfrist: 08.10.2018 Status: På høring

 • Høring – lokalstyrevalg i Longyearbyen

  17.09.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høring med forslag om endring av tidspunktet for lokalvalg i Longyearbyen, slik at valget holdes samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget.

  Høringsfrist: 29.10.2018 Status: På høring

Til toppen