Kortversjon av Forsvarsløftet – for Norges trygghet

Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036 (kortversjonen oppdatert juli 2024).

Les dokumentet

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forsvarsløftet – for Norges trygghet – Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Forside