Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 17-24 av 26369 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regionråd i Norge

  NIVI Rapport 2018:3

  04.12.2018 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  NIVI Analyse as har nylig ferdigstilt en rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kartlegger status for regionrådene i Norge.

 • Høring – tekniske endringer i finnmarksloven

  04.12.2018 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i finnmarksloven, som følge av sammenslåingen mellom Finnmark og Troms fylker.

  Høringsfrist: 04.03.2019 Status: På høring

 • Gjennomføring av EUs verdipapiriseringsforordning

  03.12.2018 Brev Finansdepartementet

  Forordning (EU) 2017/2402 fastsetter et generelt regelverk for verdipapirisering, og gjelder institusjonelle investorer, långivere, spesialforetak for verdipapirisering og kredittinstitusjoner og verdipapirforetak som etablerer verdipapirisering.

 • Legaliseringer

  03.12.2018 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet.

 • NOU 2018: 14 - IKT-sikkerhet i alle ledd

  Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

  03.12.2018 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet: 1) Ny lov om IKT-sikkerhet for

 • Finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring

  03.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Oxford Research AS har på oppdrag fra livsoppholdsutvalget utarbeidet en internasjonal oversikt over ordninger for finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring. Rapporten identifiserer og beskriver finansielle ordninger i åtte land -

 • Kostnadskartlegging av voksenopplæring

  03.12.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Deloitte AS har på oppdrag fra Livsoppholdsutvalget kartlagt kostnadene ved drift av utvalgte kommuners og samtlige fylkeskommuners grunnopplæring for voksne. Dette inkluderer blant annet å utarbeide en oversikt over gjennomsnittskostnader, samt å

 • NOU 2018: 13 - Voksne i grunnskole- og videregående opplæring

  Finansiering av livsopphold

  30.11.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Oddbjørn Raaum, seniorforsker ved Frischsenteret, overleverte 30. november 2018 utredningen «Voksne i grunnskole- og videregående opplæring - finansiering av livsopphold» (NOU 2018:13) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Raaum

Til toppen