Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 17-24 av 27079 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv

  Av Ivar Eimhjellen og  Audun Fladmoe, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-1

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Sosial ulikhet i frivillig innsats i Norge undersøkes i forhold til utdanningsretning, yrke, familiebakgrunn og kjennetegn ved sosiale nettverk. Det undersøkes også hvordan ulike former for ressurser (kulturelle, økonomiske, sosiale) er knyttet til

 • Finansiering av frivillighet - Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår

  Av Daniel Arnesen, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-6

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Rapporten undersøker hvilke endringer som har skjedd i frivillig sektors økonomi, og hvordan kommunal frivillighetspolitikk, i samspill med den statlige politikken på feltet, påvirker rammevilkårene til lokale frivillige organisasjoner.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2018

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  21.02.2020 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2018

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  21.02.2020 Rapport Finansdepartementet

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at

 • Høring - Forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser

  21.02.2020 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer av merverdiavgiftsfritaket for aviser.

  Høringsfrist: 31.03.2020 Status: På høring

 • Legaliseringer

  21.02.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument utarbeidet av norske myndigheter skal få rettsvirkning i utlandet. Utenlandske dokumenter må legaliseres i det landet de er utstedt i.

 • Registrering av statlige virksomheter i Enhetsregisteret

  21.02.2020 Rundskriv Nærings- og fiskeridepartementet

  W-01/2019

 • Høring - Romlovutvalgets utredning Rett i bane

  20.02.2020 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring Romlovutvalgets utredning Rett i bane. I utredningen foreslås en ny lov om aktivitet i verdensrommet som skal erstatte gjeldende lov fra 1969.

  Høringsfrist: 20.05.2020 Status: På høring

Til toppen