Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 17-24 av 25394 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rapport om norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter

  13.11.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Om forskningen som har blitt gjort ved Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor i perioden 2013-2017.

 • Experiencing Norway – a unique adventure

  13.11.2017 Brosjyre/rettleiing Nærings- og fiskeridepartementet

  Introduction, summary and policy measures

 • Statlige rammevilkår på ramme alvor

  Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst

  13.11.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Høgskolen i Sørøst-Norge har i samarbeid Samfunnsøkonomisk analyse og SoCentral,  gjennomført et utredningsoppdrag om rammer, virkemidler og insentiver for sosialt entreprenørskap i Norge.

 • Revidert regelverk for næringsfond for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn

  13.11.2017 Retningslinjer Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget gjorde vedtak 19. juni 2009 om en bevilgning på 150 mill. kroner i revidert statsbudsjett for 2009 til ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”, etableringen av næringsfond for kommunene Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal i

 • Høring av endringer i barnehageloven mv

  10.11.2017 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager på høring. Forslaget inneholder et krav om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer og pedagogisk

  Høringsfrist: 01.02.2018 Status: På høring

 • Strategy to combat workrelated crime

  10.11.2017 Letter Office of the Prime Minister

  Letter from Prime Minister Erna Solberg to the President of the European Commision Jean-Claude Juncker, about a proposal on an expanded collaboration on how to combat work-related crime.

 • Verneplan for skog - vern av 10 skogområder i Nordland

  10.11.2017 Kongeleg resolusjon Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår opprettelse av 10 naturreservater i skog i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

 • Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

  STAMI-rapport nr. 4 årgang 18 (2017)

  10.11.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Statens arbeidsmiljøinstitutt har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en kartlegging og gjennomgang av kunnskapen om helseeffekter av yrkesdykking.