Oversikt over tiltak i tillitsreformen 2024

Erfaringsdeling er viktig i tillitsreformen. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har derfor i samråd med alle departementene laget en oversikt over et utvalg tiltak som er en del av tillitsreformen. Dette er andre utgave av oversikten.

Hensikten med oversikten er å formidle hvilke aktiviteter er satt i gang som en del av tillitsreformen. Eksemplene kan bidra til inspirasjon slik at det tas initiativ til flere tiltak.

Tiltaksoversikten skal oppdateres med jevne mellomrom.