Oversikt over tiltak i tillitsreformen

Erfaringsdeling er viktig i tillitsreformen. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har derfor i samråd med alle departementene laget en oversikt over et utvalg tiltak som er en del av tillitsreformen.

Hensikten med oversikten er å formidle hvilke aktiviteter er satt i gang som en del av tillitsreformen. Eksemplene kan bidra til inspirasjon slik at det tas initiativ til flere tiltak.

Tiltaksoversikten skal oppdateres med jevne mellomrom.

Les tiltaksoversikten her (PDF)