Personvern

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

forside rapport

Personvernkommisjonens rapport

Personvernkommisjonen har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge. Et av hovedfunnene er en gjennomgående tendens til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet. Med utredningen ønsker kommisjonen å stimulere til en bredere samfunnsdebatt om personvern og hvordan personvernet kan ivaretas best mulig i fremtiden.

Tegning av mann under mange overvåkningskameraer

Hva er personvern?

Personvern kan defineres og beskrives på ulike måter. Uansett hvilken innfallsvinkel man velger, står det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred sentralt.

Hammer som brukes av dommer i retten med en lovbok bak

Datatilsynets og Personvernnemndas saksbehandling

Dersom du mener at noen behandler opplysninger om deg i strid med personopplysningsloven eller forskriftene til loven, og de ikke vil rette behandlingen på oppfordring fra deg, kan du ta saken opp med Datatilsynet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Personvernkommisjonen leverer sin rapport

21.09.2022

Måndag 26. september tek kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik imot utgreiinga til personvernkommisjonen.