Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger

Årsmeldingene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.