Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger

Årsmeldingene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2016

Meld. St. 43 (2016–2017)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2015
Meld. St. 37 (2015–2016)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014
Meld. St. 34 (2014–2015)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013
Meld. St. 23 (2013–2014) 

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012
Meld. St. 47 (2012–2013)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011
Meld. St. 32 (2011–2012)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010
Meld. St. 6 (2011–2012)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009
Meld. St. 5 (2010–2011)


Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008
Meld. St. 5 (2009-2010)

Til toppen