Meld. St. 32 (2011–2012)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no