Meld. St. 16 (2017–2018)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017

Årsmeldingene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen for 2017 inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har gått, samt gir et blikk inn i fremtiden og utfordringer i tiden som kommer. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets innledning i meldingen peker departementet på og kommenterer utvalgte temaer som har vært sentrale og påvirket personvernutviklingen i meldingsåret.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no