Meldinger til Stortinget

Meld. St. 5 (2010–2011)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget