Meld. St. 5 (2010–2011)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no