Meld. St. 5 (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no