Meld. St. 5 (2009-2010)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no