Meld. St. 17 (2021–2022)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021

Årsrapportane til Datatilsynet og Personvernnemnda blir kvart år sende til Stortinget i ei melding frå Kommunal- og distriktsdepartementet. Meldinga inneheld ei skildring av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn som er gjort i året som har gått. Meldinga gir òg eit blikk inn i framtida og utfordringar i tida som kjem.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget