Meld. St. 6 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no