Meld. St. 6 (2011–2012)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no