Proposisjoner til Stortinget

Prop 126 L (2011–2012)

Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)

Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget