Prop 126 L (2011–2012)

Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)

Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget