NOU 2008: 6

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Kjønn og lønn

Kjønn og lønn — Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Les dokumentet