NOU 2008: 6

Kjønn og lønn

Kjønn og lønn — Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Les dokumentet