NOU 2008: 6

Kjønn og lønn— Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte ved kongelig resolusjon av 16. juni 2006 en kommisjon for å gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene. Kommisjonen har rådført seg med en referansegruppe underveis i arbeidet, og har skapt møteplasser for diskusjon og kunnskapsformidling. Likelønnskommisjonen legger med dette frem sin endelige innstilling.

Oslo 21. februar 2008

Anne Enger

leder

Erling Barth

Anne-Jorunn Berg

Hege Brækhus

Tom Colbjørnsen

Oddbjørn Raaum

Torgeir Aarvaag Stokke

Hege Torp

Kristina Jullum Hagen

Jorun Hjertø

Til forsiden