Meld. St. 6 (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Likestilling for likelønn

Likestilling for likelønn

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no