Meld. St. 6 (2010–2011)

Likestilling for likelønn

Likestilling for likelønn

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget