NOU-er

NOU 2008: 17

Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid

Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid — Skift/turnusutvalget 2007–2008

Les dokumentet

Utrykte vedlegg:
Rapport: Skift og turnus - omfang og mønster
Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som redurserer uønsket deltid i turnus
Makroøkonomiske konsekvenser ved redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeidere
Bruk av skift turnus i ulike virksomheter: En kartlegging