Historisk arkiv

Skift/turnusutvalget leverer sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Skift/turnusutvalget overleverte i dag sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. – Det kan virke som om det å se på skift og turnus med nye øyne har gitt resultater, sier statsråden.

Utvalgets rapportSkift/turnusutvalget overleverte i dag sin rapport til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. – Det kan virke som om det å se på skift og turnus med nye øyne har gitt resultater, sier statsråden.

Arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere er en sak som er behandlet og utredet under flere regjeringer og av flere utvalg. For å få saken ut av sitt fastlåste spor oppnevnte Regjeringen derfor skift/turnusutvalget 16. november 2007.

– Vi vil nå studere rapporten og vurdere forslaget nøye. Saken er viktig både i forhold til arbeidsmiljø og likestilling, samtidig som den kan ha konsekvenser for behovet for arbeidskraft. Ikke minst har det vært viktig å se skift og turnus saken i sammenheng med et annet problemområde denne regjeringen er opptatt av – uønsket og ufrivillig deltid, sier statsråden.

Saken vil bli sendt på høring i løpet av høsten 2008.