NOU 2008: 17

Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid— Skift/turnusutvalget 2007–2008

Til innholdsfortegnelse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Skift/turnusutvalget 2007-2008 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 16. november 2007. Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo 3. oktober 2008

Steinar Holden leder

Bente Abrahamsen

Jan Erik Askildsen

Anne Marie Berg

Hilde Rolandsen

Toril Solbu

Torgeir Aarvaag Stokke

Torkel Sandegren

Tormod Belgum

Anita Hegg

Jorun Hjertø

Morten Petter Johansen

Gerd Vandeskog

Til forsiden