Prop. 64 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget