St.meld. nr. 8 (2008-2009)

Om menn, mannsroller og likestilling

Om menn, mannsroller og likestilling

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no