Historisk arkiv

Menn vinner på likestilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt la i dag fram verdens første stortingsmelding om menn. Menn vinner på likestilling. Stortingsmeldingen skal være med på å styrke menns rolle i likestillingssamfunnet.

Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten i foreldrepermisjonsordningen til 14 uker og gi alle fedre selvstendig rett til fedrekvote.  Fedrekvoten er blant de viktigste virkemidlene for at far og barn skal få mer tid sammen det første leveåret.

Foto: Yngve Kveine
"Super-pappa" Torgny G. Aanderaa fra cabareten "Helvete er de andre" og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Foto: Yngve Kveine 

- Mer tid mellom far og barn i denne perioden betyr mye for kontakten også videre i livet. Fedrekvoten gir norske menn mulighet til å ha mer omsorg for sine barn, slik de fleste ønsker. I tillegg vil vi at far skal innkalles til spedbarnskontroll når barnet er ca 8 måneder, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Barne- og likestillingsminsiter Anniken Huitfeldt. Foto: Yngve Kveine

Regjeringen vil foreslå å utvide likestillingslovens adgang til positiv særbehandling av menn, slik at den blant annet også omfatter pleie- og omsorgssektoren. Dette vil åpne for å søke spesielt etter menn til flere sektorer som i dag er kvinnedominerte.

De fleste foreldre finner gode løsninger for barna etter samlivsbrudd. I de tilfellene hvor det blir konflikt, må loven fokusere på en løsning som er til det beste for barnet. 

- Vi skal utvide definisjonen av vanlig samvær og innføre gjensidig varslingsplikt ved flytting. Det er bra at flere menn ønsker å ta ansvar for sine barn etter samlivsbrudd, og det er noe vi vil se mer av i fremtiden, sier barne- og likestillingsminister Huitfeldt

Stortingsmelding om menn mannsroller og likestilling

Nett-TV: lansering av stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling

Tiltaksliste: Stortingsmelding om Menn mannsroller og likestilling

Huitfeldts presentasjon