NOU 2004: 29

Kan flere jobbe mer?

Kan flere jobbe mer? — – deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv

Les dokumentet