NOU 2004: 29

Kan flere jobbe mer?— – deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Deltidsutvalget ble oppnevnt av Arbeids- og administrasjonsdeparte­mentet 17. november 2003. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 6. desember 2004

Eva Birkeland

Per Engebretsen

Lill Fischer

Bjørn Thore Hansen

Kåre Johansen

Dag Bjørnar L. Jonsrud

Tove Stangnes

Marit Wårum

Helga Birgitte Aasdalen

Ragnhild Nersten

Bent-Ole Grooss

Roger Trygve Gunnarson

Per-Morten Larsen

Elisabeth Vigerust

Til forsiden