Meld. St. 26 (2019–2020)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019

Årsrapportene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har gått, samt gir et blikk inn i fremtiden og utfordringer i tiden som kommer. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets innledning i meldingen peker departementet på og kommenterer utvalgte temaer som har vært sentrale og påvirket personvernutviklingen i meldingsåret. Departementet omtaler personvernutfordringer i kommunal sektor, med særlig vekt på skolesektoren, personvernutfordringer knyttet til sosiale medier, elektroniske spor og digitale markedsføring, kunstig intelligens og personvern, samt utvidelse av personopplysningslovens geografiske anvendelsesområde.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget