Meldinger til Stortinget

Meld. St. 23 (2013–2014)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget