Meld. St. 23 (2013–2014)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no