Meld. St. 47 (2012–2013)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no