Personvernkommisjonen leverer sin rapport

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Måndag 26. september tek kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik imot utgreiinga til personvernkommisjonen.

Nett-tv Personvernkommisjonen leverer sin rapport

Se sendingen her

Se sendingen her

Personvernkommisjonen har kartlagt situasjonen for personvern i Noreg og peiker på dei viktigaste utfordringene og utviklingstrekka på området, samt forslag til mogelege tiltak. Leiar John Arne Moen vil presentere kommisjonens arbeid og forslag til tiltak. Deretter vil han overrekke rapporten til statsråden.

Tid: 26. september klokka 11-12.

Stad: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Du kan lese meir om mandatet og arbeidet til personverkommisjonen på deira nettsidar: https://personvernkommisjon.no/

Pressa er velkomne til å delta.

Send ein e-post til ke@kdd.dep.no for å melde deg på pressekonferansen.

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22242500