NOU 2022: 11

Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk

Personvernkommisjonen ble oppnevnt i juni 2020 og har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Kommisjonen har blant annet kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

Official Norwegian Reports NOU 2022: 11 – Selected elements and main points