NOU 2022: 11

Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og distriktsdepartementet

Personvernkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 for å vurdere personvernets stilling i Norge. Kommisjonen gir med dette sin utredning.

Oslo 26. september 2022

John Arne Moen Leder

Ingvild Næss Nestleder

Haakon Hertzberg

Jill Walker Rettberg (frem til mars 2021)

Tor-Aksel Busch

Marianne Høyer

Dag Wiese Schartum

Trine Skei Grande

Finn Lützow-Holm Myrstad

Helge Veum

Trude Margrethe Haugli

Toril Nag

Brita Ytre-Arne (fra juni 2021)

Oddhild Aasberg

Catharina Nes Sekretariatsleder

Janne Loen Kummeneje

Ailo Krogh Ravna

Til forsiden