Tillitsreform

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid.

stener

Informasjon om arbeidet med tillitsreformen

Samfunnet står overfor store utfordringer framover, blant annet overgang til lav— og nullutslippssamfunn, stramme statsfinanser og demografiske endringer som utfordrer tilgangen til nok arbeidskraft.

Norges riksvåpen

Innspillsmøte

Kommunal- og distriktsministeren startet arbeidet gjennom et innspillsmøte 18. januar med partene i arbeidslivet. Partene var invitert til å sende idéer og forslag til statsråden i forkant av møtet.

brev

Mottatte innspill

Her kan du se alle mottatte innspill. Du kan også kommentere innspillene.