Tillitsreformen

Tillitsreformen omfatter hele offentlig sektor, også fristilte virksomheter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. For å få dette til må vi jobbe mer med å øke tilliten innad i offentlig sektor, blant annet med å detaljstyre mindre og ved å øke handlingsrommet for de som jobber i førstelinjen.

stener

Hva er tillitsreformen?

Tillitsreformen er ikke en tradisjonell reform som er styrt fra toppen. Forventningene skal komme fra toppen, mens løsningene skal komme nedenfra.

Norges riksvåpen

Toppmøte om tillitsreforma

Statsråd Gjelsvik møtte 17. februar hovudsamanslutningane, LO, Akademikerne, YS, Unio, Spekter og KS. Dei kom med fleire innspel til arbeidet med tillitsreforma.

forside rapport

Inspirasjonsnotat:

Om tillitsreformen

Spørsmål og svar om tillitsreformen