Informasjon om arbeidet med tillitsreformen

Samfunnet står overfor store utfordringer framover, blant annet overgang til lav— og nullutslippssamfunn, stramme statsfinanser og demografiske endringer som utfordrer tilgangen til nok arbeidskraft.

Vi trenger en utviklingsorientert offentlig sektor i møte med dette, og ønsker et forsterket trepartssamarbeid som sikrer et godt tjenestetilbud framover.

Noen sentrale rammer for reformen er lagt. Det er en reform som skal skje nedenfra. Det skal være tett samarbeid med tillitsvalgte og med brukerorganisasjoner og innbyggere. Et viktig mål for arbeidet skal være å finne løsninger som gir mer rom og tid for førstelinjene både i stat og kommune, slik at de kan gi innbyggerne bedre tjenester.

Før møtet 18. januar er partene invitert til å sende idéer og forslag til statsråden. Forslagene blir lagt ut fortløpende på denne nettsiden.