Om tillitsreformen

Tillitsreformen er ikke en tradisjonell reform som er styrt fra toppen. Forventningene skal komme fra toppen, mens løsningene skal komme nedenfra.

Det er etablert et statssekretærutvalg med statssekretærer fra åtte departementer og Statsministerens kontor, ledet av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Det er óg opprettet en embetsgruppe hvor alle departementene er med. KDD, som er koordinator og pådriver for reformen, har laget et inspirasjonsnotat om tillitsreformen.

Spørsmål og svar om tillitsreformen

I arbeidet med notatet har KDD tatt hensyn til innspill som vi har fått fra de sentrale partene i arbeidslivet i offentlig sektor. Innspillene finner du her.    

Statssekretærutvalgets medlemmer og embetsverket i alle departementene har gitt innspill til og kommentert utkast til notatet underveis i prosessen.

Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) har laget en verktøykasse for å jobbe med tillitsarbeid i praksis. Verktøykassen finner du i statens arbeidsgiverportal her.