Tillitsreformen

Mottatte innspill

Her kan du se alle mottatte innspill til Tillitsreformen

Ønsker du å kommentere innspillene kan du bruke skjemaet under, eventuelt sende en e-post til  postmottak@kdd.dep.no, med henvisning til "Tillitsreform", saksnr 21/4986. Innspillene legges ut så fort de har vært gjennom en redaksjonell kontroll