Forsøkskommune

Regjeringen har invitert kommuner og fylkeskommuner til å søke om å bli forsøkskommuner. Forsøkskommuner vil få mulighet til å teste ut nye måter å løse oppgaver på gjennom fritak fra regelverk.

Lapper som plasseres på en oppslagstavle

Hva er et forsøk?

Forsøk er en metode for utprøving av nye måter å løse oppgavene på, der det gis fritak fra regler i lov eller forskrift.

To barn som tegner med kritt på asfalten

Hva kan man søke om?

Det er kommunene og fylkeskommunene som vet best hva som kan være egnede forsøk. Regjeringen løfter likevel fram noen aktuelle områder og temaer.

Lyspære

Søknadsprosessen

Hva bør kommunen tenke på før man søker og hva skjer i de ulike fasene i søknadsprosessen?

Bilde av et paragraftegn som står oppå et tastatur

Regelverk for forsøk

Fordi forsøk innebærer unntak fra gjeldende regelverk, krever forsøk hjemmel i lov.

Skilt med piler med teksten Evaluering, nettverk, Oppfølging, veiledning

Oppfølging og evaluering

Forsøkskommuner vil få tilbud om et opplegg for erfaringsutveksling med andre kommuner. I forsøksordningen vil det også bli etablert et opplegg for evaluering av forsøkene.

To snakkebobler med teksten Spørsmål? og Svar!

Spørsmål og svar om forsøksordningen

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om forsøksordningen.

Aktuelt nå

Opptak av webinar om forsøksordningen

Nyhet 06.06.2023

Kommunal- og distriktsdepartementet og KS inviterte til et webinar torsdag 22. juni kl. 12.00 til 13.30 om mål og rammer for den nylig lanserte forsøksordningen for kommuner og fylkeskommuner (frikommuneforsøk).

Regjeringa inviterer kommunar til å delta i frikommuneforsøk

Pressemelding 09.05.2023

– Offentleg sektor må utviklast og fornyast for å sikre gode velferdstilbod til alle også framover, og det er behov for at kommunane kan prøve ut ulike løysingar. Det legg vi no til rette for gjennom frikommuneforsøk, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Til kommunar og fylkeskommunar

Invitasjon til å søke om å bli forsøkskommune

Brev 09.05.2023

I statsbudsjettet for 2023 varsla regjeringa at vi arbeidde med sikte på å etablere ei frikommuneordning. Dette fylgjer også opp tidlegare oppmodingsforslag frå Stortinget. På vegne av regjeringa inviterer eg no kommunar og fylkeskommunar til å delta i ei slik forsøksordning – og dermed bli forsøkskommunar.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo