Opptak av webinar om forsøksordningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kommunal- og distriktsdepartementet og KS inviterte til et webinar torsdag 22. juni kl. 12.00 til 13.30 om mål og rammer for den nylig lanserte forsøksordningen for kommuner og fylkeskommuner (frikommuneforsøk).

Bilde av et skilt med fire piler. Teksten Evaluering, Veiledning, Oppfølging, Nettverk
Foto: iStock

Et hovedtema var hvordan kommunene og fylkeskommunene kan arbeide med søknader fram til fristen for å sende foreløpige søknader 8. september 2023.

Målgruppen for webinaret var både politikere, ledere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner som er interesserte i forsøksordningen.

Nærmere informasjon om forsøksordningen finner man på nettsiden Forsøkskommune - regjeringen.no.

Program 22. juni kl. 12 - 13.30

  1. Innledning ved styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet
  2. Mål og rammer for forsøksordningen. Veiledning til søknadsprosessen ved Kommunalavdelingen, Kommunal- og distriktsdepartementet
  3. Spørsmål og svar

Lenke til webinaret