Nyheiter

Inviterar til erfaringsseminar om tillitsreforma i offentleg sektor

Kommunal- og distriktsdepartementet arrangerer 9. juni eit seminar om tillitsreforma i offentleg sektor. Arrangementet vert sendt digitalt på regjeringa.no fra klokken 09 til klokken 11.30.

Nett-tv Erfaringsseminar om tillitsreforma i offentleg sektor

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Arbeidet med tillitsreforma er inne i ein ny fase. Det er mellom anna sendt ut invitasjonar til frikommuneforsøk, og fleire har også komme godt i gong med utviklingsarbeid som skal gi betre tenester i heile landet.

Erfaringsseminaret gir høve til å lære av kvarandre og dele erfaringar på tvers av kommunar og verksemder.

Målgruppa for arrangementet er leiarar, medarbeidarar og tillitsvalde i offentleg sektor.

Program:

 • Status for regjeringa sitt  arbeid med tillitsreformen
  Statssekretær  i Kommunal- og distritksdepartementet Gunn Karin Gjul
 • Læring frå tidligare frikommuneforsøk
  Petter Lodden, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Erfaring med tillitsreforma i Sogndal kommune– korleis møte framtidas samfunnsoppdrag basert på tillit og medverknad?

  Ordførar Arnstein Menes, kommunedirektør Tor-Einar Holvik Skinlo, hovedtillitsvalgt frå Fagforbundet Siv Laila Eriksen og utfordrar Joakim Systaddal

 • Kva skjer med tillitsreformen i NAV?
  Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i NAV og Torgeir Homme, hovedtillitsvalgt for NTL i NAV

 • Tillitsreforma og innovasjon, erfaringar frå Stimulab
  Benedicte Wildhagen, DOGA og Sigrid Grønland Hoel, Digdir

 • Blakstad sjukehus: Trygg stafett – redusere brudd i behandlinga i akutt psykisk helsevern
  Monika Fundingsrud, prosjektleiar og Magnus Kristoffer Karlsen, sjukehusoverlege

 • Nyttige verkty i arbeidet med tillitsreforma
  Christina Volen og Vibeke Johnsen, Arbeidsgiverportalen til DFØ

Meld deg på her

Arrangementet blir strøyma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.