Utredning om seniorer i statlig tariffområde

På oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har Oslo Economics, i samarbeid med Impaktor og Respons analyse, gjennomført en casestudie av statlige virksomheter for å belyse praksis og erfaringer med seniorer i statlig tariffområde.