Frokostseminar 16.04.24: Praksis og erfaring med seniorpolitikk i ti statlige virksomheter

Tirsdag 16. april holdt partene i staten et frokostseminar der en rapport om praksis og erfaring med seniorpolitikk i ti statlige virksomheter ble presentert.

Nett-tv Praksis og erfaring med seniorpolitikk i ti statlige virksomheter

Se sendingen her

Se sendingen her

 
lgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Varighet: 1 time, 5 minutter

Om programmet

Hovedmålet i IA-avtalen er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Samtidig som mange statlige virksomheter har rekrutteringsutfordringer, sitter seniorene med viktig kompetanse, erfaring og engasjement, som kan utnyttes til beste for både virksomheten og seniorene selv. Oslo Economics har belyst praksis og erfaring med senior-/livsfasepolitikk med utgangspunkt i ti casevirksomheter i det statlige tariffområdet. De har ikke minst sett på hvordan man kan legge til rette for gode senkarrierer og stimulere for økt avgangsalder.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Lars-Erik Becken, leder av statens partssammensatte IA-gruppe og utredningsleder i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

09.05

Hvorfor en mer offensiv seniorpolitikk?
v/ Gunn Karin Gjul, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)

09.15

Utredning om seniorer i statlig tariffområde
v/ Nina Skrove Falch, prosjektleder, og Nora Hotvedt, prosjektleder, ved Oslo Economics (OE)

I tillegg til å belyse praksis og erfaringer med senior-/livsfasepolitikk i de ti virksomhetene vil OE komme med en rekke anbefalinger på konkrete tiltak til både virksomheter og partene sentralt.

Se presentasjon (pdf)

09.50

SSBs erfaringer som deltakende virksomhet
v/ Wibeke La Mond, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB er ett av de ti virksomhetene som OE fulgte i sin utredning. La Mond vil presentere sine erfaringer, samt hvilke ambisjoner SSB har for fremtiden.

Se presentasjon (pdf)

10.00

Takk og farvel

Frokostseminaret var et samarbeid mellom Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten: LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partene i staten sine logoer