Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IA i staten - et partssamarbeid

I nær sagt alle statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte inngått en IA-avtale. Også de sentrale partene i staten har et samarbeid om inkluderende arbeidsliv.

Norsk arbeidsliv er velfungerende. Samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene er godt og unikt. Dette trepartssamarbeidet har blant annet resultert i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Utgangspunktet for IA-avtalen er partenes felles erkjennelse av at aktivitet gjennom arbeid fremmer helse, og at aktive forebyggingstiltak kan motvirke frafall fra arbeidslivet. Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Sentralt partssamarbeid om IA

De sentrale partene i staten skal, både i fellesskap og hver for seg, tilrettelegge for aktiviteter som understøtter IA-målene. Med de sentrale partene menes hovedsammenslutningene LO Stat, Unio, YS Stat, Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  De sentrale partene møtes jevnlig for å drøfte oppfølging av IA-avtalen, og skape en felles forståelse av hvilke områder innenfor IA i staten som trenger ekstra oppmerksomhet.   

IA-avtalen fremhever arbeidsplassen som den viktigste arenaen for et inkluderende arbeidsliv. Gode IA-resultater skapes i et godt samarbeid der ledelse og tillitsvalgte er kjent med og bevisst på sine roller og oppgaver. IA-avtalen forutsetter at alle arbeidsplasser setter egne resultat- og aktivitetsmål. 

""

Les om IA-metodikk på arbeidsgiverportalen

Til toppen