Nettseminar 17.06.21om hjemmekontor, fleksibilitet og samarbeid under pandemien

Torsdag 17. juni 2021 holder partene i staten et nettseminar om hjemmekontor, fleksibilitet og samarbeid under pandemien. Hvordan ruster vi oss til en ny hverdag?

Nett-tv Nettseminar 17.06.21om hjemmekontor, fleksibilitet og samarbeid under pandemien

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for nettseminaret er personalansvarlig i virksomheten, ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Varighet: kl. 09.00-10.00

Direktesending og opptak av sending blir tilgjengelig på denne nettsiden.

Om programmet

Koronapandemien har gitt store utfordringer for staten. En rekke statlige virksomheter har hatt roller knyttet til å følge opp pandemien og/eller forvalte nye kriseordninger, samtidig som de fleste ansatte måtte jobbe hjemmefra. Bruken av hjemmekontor har satt fjernledelse, HMS, arbeidsmiljø og nye kommunikasjonsplattformer på dagsorden. Mye tyder på at arbeidslivet, også i det statlige tariffområdet, vil endres når vi er tilbake i en normal situasjon. Dette nettseminaret retter søkelys på krisehåndteringen i de virksomhetene som har vært mest berørt av pandemien, konsekvenser av hjemmekontor og hvordan det lokale partssamarbeidet kan fungere videre.

Program:

 • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
  v/ Vibecke Solhaug, sekretær, LO Stat

 • Hjemmekontor: omfang, utvikling og kjennetegn
  v/ Mari Holm Ingelsrud, forsker, AFI – OsloMet.
  Foredraget tar utgangpunkt i rapporten: Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021

 • Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon – ikke la en krise gå til spille?
  v/ Iris Maria Makridis, manager, og Thomas Nortvedt, manager, Rambøll.  
  Foredraget tar utgangpunkt i rapporten: Omstilling og fleksibilitet i en krisesituasjon

 • Medbestemmelse og samarbeid i en pandemi – og hvordan vi ruster oss for en ny hverdag
  v/ Øyvind Randmæl, leder i AVYO (en selvstendig organisasjon i Delta og YS-Stat)

Nettseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo