Nettseminar 17.06.21om hjemmekontor, fleksibilitet og samarbeid under pandemien

Torsdag 17. juni 2021 holdt partene i staten et nettseminar om hjemmekontor, fleksibilitet og samarbeid under pandemien. Hvordan ruster vi oss til en ny hverdag?

Nett-tv Nettseminar 17.06.21 om hjemmekontor, fleksibilitet og samarbeid under pandemien

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for nettseminaret var personalansvarlig i virksomheten, ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Varighet: ca. en time. Se opptak her.

Om programmet

Koronapandemien har gitt store utfordringer for staten. En rekke statlige virksomheter har hatt roller knyttet til å følge opp pandemien og/eller forvalte nye kriseordninger, samtidig som de fleste ansatte måtte jobbe hjemmefra. Bruken av hjemmekontor har satt fjernledelse, HMS, arbeidsmiljø og nye kommunikasjonsplattformer på dagsorden. Mye tyder på at arbeidslivet, også i det statlige tariffområdet, vil endres når vi er tilbake i en normal situasjon. Dette nettseminaret rettet søkelyset på krisehåndteringen i de virksomhetene som har vært mest berørt av pandemien, konsekvenser av hjemmekontor og hvordan det lokale partssamarbeidet kan fungere videre.

Program:

Nettseminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo